2012. április 25., szerda

Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállításában: Óbuda első polgármestere


Harrer Pál (1829–1914)


Harrer Pál, Óbuda első polgármestere egy, az 1740-es években betelepült óbudai szőlőműves család negyedik gyermeke volt. Születése közben maradandóan sérült a bal keze, ami egész életére és pályafutására hatással volt, hiszen rossz keze miatt alkalmatlan volt a gazdálkodásra. Így az ifjú Harrer számára a hivatalnoki pálya maradt a legjobb lehetőség a megélhetésre. Az elemi iskola elvégzését követően az esztergomi, majd egy év után a budai gimnáziumban folytatta tanulmányait – a család rossz anyagi helyzete miatt igen nehéz körülmények között.

Az érettségit követően 1848-ban sikerült elnyernie az éppen megüresedő írnoki állást az óbudai városházán. Ezzel megkezdődött több évtizedes hivatali pályafutása, amelynek során több városi bizottság munkájában is részt vett, szorgalmának és közszolgálat iránti elhivatottságának köszönhetően többször a város első tisztviselőjének választották meg. 1850-ben lett a város jegyzője, majd 1872-ben, az új községi törvény értelmében Óbuda törvényhatósági jogú város polgármesterévé nevezték ki. E tisztséget csak rövid ideig töltötte be, 1873-ban a főváros létrejöttével ugyanis Óbuda a III. kerület része lett, közigazgatásilag a főváros irányítása alá került.

Harrer Pál részt vett Pest, Buda és Óbuda fővárossá egyesítésének előkészítésében, sikeresen képviselve Óbuda érdekeit a házadó és a regáléjogok kérdésében. A városegyesítést követő III. kerület, így Óbuda fejlődésében munkájának eredményességét láthatta megtestesülni, amit visszaemlékezéseiben a következőképpen összegzett:

Nyugodt lelkiismerettel tekinthetek vissza sok évi közszolgálatomra és magánéletemre; a közügyek érdekében sokkal többet tettem, mint kötelességem volt.

Hamarosan nyit múzeumunk új időszaki kiállítása, az "Óbudára nézve vagy változás állott be..." - Harrer Pál és a városegyesítés kora címmel 2012. május 4 - 2013. január 31. között tekinthető meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése